bîbehre


bîbehre
(F.)
[ ﻩﺮﻬﺑ ﯽﺑ ]
nasipsiz.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • bibehre — sf., esk., Far. bībehre Payı olmayan, pay almamış …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • behresiz — sf. Payı, nasibi, hissesi olmayan, bibehre İnsaftan behresiz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • DİMAĞ — Beyin. Kafanın içi. (Bak: Kalb)(Dimağda merâtib var birbiriyle mültebis ahkâmları muhtelif. Evvel tahayyül olur sonra tasavvur gelir.Sonra gelir taakkul, sonra tasdik ediyor sonra iz an oluyor, sonra gelir iltizam sonra itikad gelir.İtikadın… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük